Знайдіть найбільше d в масиві так, щоб a + b + c = d

Постановка проблеми Припустимо, у вас є масив цілих чисел. Вхідні значення - це різні елементи. Завдання “Знайти найбільший d в масиві таким, що a + b + c = d” вимагає з’ясувати найбільший елемент „d” у наборі таким, що a + b + c =…

докладніше

Максимально можлива різниця двох підмножин масиву

Припустимо, у нас є цілочисельний масив. Постановка задачі “Максимально можлива різниця двох підмножин масиву” вимагає з’ясувати максимально можливу різницю між двома підмножинами масиву. Умови, яких слід дотримуватися: Масив може містити повторювані елементи, але найвища частота елемента…

докладніше

Дано масив пар Знайдіть у ньому всі симетричні пари

Знайти всі симетричні пари - Вам дано кілька пар масиву. Ви повинні з’ясувати в ній симетричні пари. Симетрична пара називається симетричною, коли в парах говорять (a, b) і (c, d), в яких "b" дорівнює "c", а "a" ...

докладніше

Перевірте, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k відстані один від одного

Проблема «Перевірити, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k один від одного», стверджує, що ми повинні перевірити наявність дублікатів у даному невпорядкованому масиві в межах k. Тут значення k менше, ніж заданий масив. Приклади K = 3 arr [] =…

докладніше

Надрукуйте всі підмасиви із сумою 0

Вам дано цілочисельний масив, ваше завдання - надрукувати всі можливі підмасиви із сумою, рівною 0. Отже, нам потрібно надрукувати всі підмасиви з сумою 0. Приклад arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Підмасив знайдений з 0 індексу…

докладніше

Підрахувати підрядки з рівною кількістю 0, 1 і 2

Задача «Підрахувати підрядки з рівною кількістю 0, 1 і 2» стверджує, що вам дано рядок, який має лише 0, 1 і 2. Постановка задачі вимагає з’ясувати кількість підрядків, які містять рівне число лише 0, 1 і 2. Приклад str = “01200” ...

докладніше

Вивести змінений масив після виконання команд додавання та віднімання

Вам надається масив розміром n, спочатку всі значення в масиві будуть дорівнювати 0, а запити. Кожен запит містить чотири значення, тип запиту T, ліву точку діапазону, праву точку діапазону і число k, вам потрібно…

докладніше

Послідовність Мозер-де Бруйна

У цій задачі вам дається цілочисельне введення n. Тепер вам потрібно надрукувати перші n елементів Послідовності Мозер-де Бруйна. Приклад 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 Пояснення Вихідна послідовність містить перші сім елементів послідовності Мозер-де Бруйна. Таким чином, вихід ...

докладніше

Роздрукувати змінений масив після декількох операцій збільшення діапазону масивів

Проблема "Друк модифікованого масиву після операцій збільшення кількості діапазонів масивів" стверджує, що вам надано цілочисельний масив і вказано "q" кількість запитів. Також дається одне ціле значення "d". Кожен запит містить два цілих числа, початкове значення і кінцеве значення. Постановка проблеми просить знайти ...

докладніше

Знайдіть усі пари (a, b) у масиві такі, що a% b = k

Постановка проблеми Проблема “Знайти всі пари (a, b) у масиві таким чином, що a% b = k” стверджує, що вам надано масив цілих чисел і ціле значення, що називається k. Постановка задачі вимагає з’ясувати пару таким чином, щоб x…

докладніше

Translate »