Дійсне рішення Palindrome II Leetcode

Постановка проблеми. Рішення LeetCode Valid Palindrome II – «Дійствий паліндром II» стверджує, що враховуючи рядок s, нам потрібно повернути true, якщо s може бути паліндромним рядком після видалення щонайбільше одного символу. Приклад: Вхід: s = ”aba” Вихід: true Пояснення: вхідний рядок уже є паліндромом, тому є…

докладніше

Продукт масиву, окрім самостійного рішення LeetCode

Постановка проблеми Продукт масиву, за винятком Self LeetCode. Розв’язання – для цілого масиву nums поверніть відповідь масиву так, що answer[i] дорівнює добутку всіх елементів nums, крім nums[i]. Добуток будь-якого префікса чи суфікса чисел гарантовано вписується в 32-розрядне ціле число. Ви повинні написати алгоритм, який виконується за O(n) час і без використання ділення ...

докладніше

Суміжний масив

Дано масив, що складається лише з цифр 0 та 1. Ми повинні знайти довжину найдовшого суміжного підмасиву, що складається з о і одиниць однаково. Приклад Вхід arr = [1] Вихід 0,1,0,1,0,0,1 Пояснення Найдовший суміжний підмасив позначений червоним [6] та його довжина дорівнює 0,1,0,1,0,0,1. Набір алгоритмів ...

докладніше

Розділіть 0 і 1 в масиві

Постановка проблеми Припустимо, що у вас є цілий масив. Проблема «Відокремити 0 і 1 в масиві» вимагає розділити масив на дві частини, на 0 і на 1. 0 повинні бути з лівого боку масиву, а 1 – з правого боку масиву. …

докладніше

Знайдіть відстань між двома вузлами двійкового дерева

Постановка проблеми Проблема «Знайти відстань між двома вузлами двійкового дерева» говорить про те, що вам дано двійкове дерево, і вам дано два вузли. Тепер вам потрібно знайти мінімальну відстань між цими двома вузлами. Приклад // Дерево показано з використанням зображення над вузлом 1 ...

докладніше

Максимальна різниця між першим та останнім індексами елемента в масиві

Припустимо, у вас є масив цілих чисел. Завдання “Максимальна різниця між першим та останнім індексами елемента в масиві” вимагає з’ясувати різницю між першим та останнім індексами кожного числа, що є в масиві, таким чином, щоб різниця була максимальною для всіх. Приклад ...

докладніше

Вид праворуч друку двійкового дерева

Положення про проблему У проблемі «Вид праворуч друку двійкового дерева» зазначено, що вам надано двійкове дерево. Тепер вам потрібно знайти правильний вигляд цього дерева. Тут правий вид двійкового дерева означає друк послідовності, як це дерево виглядає, коли дивиться з…

докладніше

Підмасив із сумою 0

Проблема "Знайти, чи є підмасив із сумою 0", стверджує, що вам також дано цілочисельний масив, що містить негативні цілі числа. Постановка задачі вимагає визначити, чи є будь-який підмасив розміром принаймні 1. Цей підмасив повинен мати суму, рівну 1. Приклад arr [] = {2,1, -3,4,5}…

докладніше

Напишіть функцію, щоб отримати точку перетину двох зв’язаних списків

Постановка проблеми У задачі «Напишіть функцію, щоб отримати точку перетину двох зв'язаних списків» зазначено, що вам надано два зв'язаних списку. Але вони не є незалежними пов’язаними списками. Вони в якийсь момент пов’язані. Тепер вам потрібно знайти цю точку перетину цих двох списків. …

докладніше

Найбільший підмасив з рівною кількістю 0 і 1

Вам дано масив цілих чисел. Цілі числа - лише 0 та 1 у вхідному масиві. Постановка задачі вимагає виявити найбільший підмасив, який може мати рівний рахунок 0 і 1. Приклад arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} від 0 до 5 (всього 6 елементів) Пояснення З позиції масиву…

докладніше

Translate »