Об’єднати відсортований масив рішення LeetCode

Постановка проблеми Злиття відсортованого масиву LeetCode Рішення – Вам надано два цілих масиви nums1 і nums2, відсортовані в неубному порядку, і два цілих числа m і n, що представляють кількість елементів у nums1 і nums2 відповідно. Об’єднайте nums1 і nums2 в один масив, відсортований у порядку спадання. Остаточний відсортований масив не повинен повертатися функцією, а зберігатися всередині масиву nums1. …

докладніше

Рішення LeetCode для стиснення рядків

Постановка проблеми Стиснення рядка LeetCode Розв’язання – Для масиву символів chars стисніть його, використовуючи такий алгоритм: Почніть з порожнього рядка s. Для кожної групи послідовних повторюваних символів у символах: Якщо довжина групи дорівнює 1, додайте символ до s. В іншому випадку додайте символ, а потім довжину групи. Стиснута струна…

докладніше

Переміщення нулів LeetCode Solution

Постановка проблеми У задачі Move Zeroes LeetCode Solution стверджується, що вам надано масив, що містить нульові та відмінні від нуля елементи, і вам потрібно перемістити всі нулі в кінець масиву, підтримуючи відносний порядок ненульових елементів у масиві. . Вам також потрібно впровадити на місці…

докладніше

Пошук у двійковому дереві пошуку з використанням штрих-коду

У цій задачі ми отримуємо двійкове дерево пошуку та ціле число. Нам потрібно знайти адресу вузла зі значенням, однаковим із заданим цілим числом. Для перевірки нам потрібно надрукувати обхід попереднього замовлення піддерева, що має цей вузол як корінь. Якщо там …

докладніше

Об’єднайте два сортовані списки рішень для Леткоду

Пов’язані списки за своїми лінійними властивостями схожі на масиви. Ми можемо об’єднати два відсортовані масиви, щоб сформувати загальний відсортований масив. У цій проблемі ми повинні об’єднати два відсортовані зв’язані списки на місці, щоб повернути новий список, який містить елементи обох списків упорядковано. Приклад ...

докладніше

Об’єднати сортовані масиви з розчином штрих-коду

У задачі “Об’єднати відсортовані масиви” ми отримуємо два масиви, відсортовані в порядку спадання. Перший масив заповнений не повністю і має достатньо місця для розміщення всіх елементів другого масиву. Ми повинні об’єднати два масиви таким чином, щоб перший масив містив елементи…

докладніше

k-й відсутній елемент у зростаючій послідовності, якого немає в заданій послідовності

Задача «k-й відсутній елемент у зростаючій послідовності, якого немає у даній послідовності» стверджує, що вам дано два масиви. Один з них розміщений у порядку зростання, а інший звичайний невідсортований масив з номером k. Знайдіть k-й відсутній елемент, якого немає в звичайному…

докладніше

Максимальний добуток зростаючої послідовності

Постановка проблеми У задачі “Максимальний добуток зростаючої підпослідовності” зазначено, що вам дано масив цілих чисел. Тепер вам потрібно з’ясувати максимальний продукт, якого ви можете досягти, таким чином, щоб ви множили елементи зростаючої підпослідовності. Слід зазначити, що ми не ...

докладніше

Перевірте в двійковому масиві число, представлене підмасивом, непарне чи парне

Проблема «Перевірте в двійковому масиві число, представлене підмасивом, непарне чи парне» стверджує, що вам надано двійковий масив та діапазон. Масив складається з числа у вигляді 0s та 1s. Постановка проблеми вимагає з’ясувати кількість представлених ...

докладніше

Сортування стека за допомогою рекурсії

Постановка проблеми Проблема «Сортування стека за допомогою рекурсії» говорить про те, що вам надана структура даних стека. Сортувати його елементи за допомогою рекурсії. Для вставки елемента в стек можна використовувати лише перелічені нижче функції стека - push (element). pop () - pop () - для видалення / видалення…

докладніше

Translate »