Розчин для уловлювання дощової води Leetcode

Постановка проблеми Рішення LeetCode «Захоплення дощової води» – «Захоплення дощової води» стверджує, що заданий масив висот, який представляє карту висот, де ширина кожного стовпчика дорівнює 1. Нам потрібно знайти кількість води, яка утримується після дощу. Приклад: Вхід: висота = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Вихід: 6 Пояснення: Перевірте…

докладніше

Допустимі дужки Рішення Leetcode

Постановка проблеми Рішення LeetCode у дійсних дужках – «Дійсні дужки» стверджують, що вам надано рядок, що містить лише символи '(', ')', '{', '}', '[' і ']'. Нам потрібно визначити, чи є вхідний рядок дійсним чи ні. Рядок називається дійсним, якщо відкриті дужки необхідно закрити…

докладніше

Продукт масиву, окрім самостійного рішення LeetCode

Постановка проблеми Продукт масиву, за винятком Self LeetCode. Розв’язання – для цілого масиву nums поверніть відповідь масиву так, що answer[i] дорівнює добутку всіх елементів nums, крім nums[i]. Добуток будь-якого префікса чи суфікса чисел гарантовано вписується в 32-розрядне ціле число. Ви повинні написати алгоритм, який виконується за O(n) час і без використання ділення ...

докладніше

Рядок до цілого числа (atoi) LeetCode Solution

Постановка проблеми Рішення Leetcode від рядка до цілого числа (atoi) — «Рядок до цілого (atoi)» стверджує, що реалізація функції myAtoi(string s), яка перетворює рядок у 32-розрядне ціле число зі знаком (подібно до функції atoi C/C++). ). Алгоритм для myAtoi(рядок s) такий: Прочитайте та ігноруйте будь-які провідні пробіли. Перевірте, чи наступний символ (якщо…

докладніше

Розв’язання відсутнього числа Leetcode

Постановка проблеми Рішення відсутнього числа LeetCode – «Відсутнє число» стверджує, що заданий масив розміру n, що містить n різних чисел між [0,n]. Нам потрібно повернути число, якого не вистачає в діапазоні. Приклад: Вхід: nums = [3,0,1] Вихід: 2 Пояснення: Ми можемо легко помітити, що всі ...

докладніше

Рішення ізоморфних струн Leetcode

Постановка задачі У цій задачі нам дано два рядки, a і b. Наша мета — визначити, чи є ці два рядки ізоморфними чи ні. Два рядки називаються ізоморфними тоді і тільки тоді, коли символи в першому рядку можуть бути замінені будь-яким символом (включаючи його самого) взагалі...

докладніше

Рішення штрих-коду, пов’язане із паліндромом

У задачі “Список, пов’язаний з паліндромом”, ми маємо перевірити, чи є даний одноцільно пов’язаний список паліндром чи ні. Приклад списку = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Пояснення №1: Список є паліндромом, оскільки всі елементи від початку та назад…

докладніше

Перетворення звичайного BST на збалансований BST

Постановка проблеми з урахуванням двійкового дерева пошуку (BST), напишіть алгоритм перетворення BST у збалансоване двійкове дерево пошуку. Збалансоване дерево двійкового пошуку - це не що інше, як двійкове дерево пошуку, різниця між висотою лівого піддерева та правого піддерева менше або дорівнює 1.…

докладніше

Перевірте, що заданий масив розміром n може представляти BST з n рівнів чи ні

Постановка проблеми Враховуючи масив з n елементами, перевірте даний масив розміром n, може представляти BST з n рівнів чи ні. Тобто перевірити, чи може двійкове дерево пошуку, побудоване з використанням цих n елементів, представляти BST з n рівнів. Приклади arr [] = {10, 8, 6, 9,…

докладніше

Ізоморфні струни

Ізоморфні рядки - з урахуванням двох рядків нам потрібно перевірити, чи є для кожного входження символу в string1 унікальне відображення з символами в string2. Коротше кажучи, перевірте, є одне до одного відображення чи ні. Приклад Введення str1 = “aab” str2 = “xxy” Вихід True ...

докладніше

Translate »