Конкатенація рішення масиву LeetCode

Постановка проблеми: конкатенація масиву LeetCode Рішення – враховуючи цілочисельний масив nums довжини n, ви хочете створити масив ans довжини 2n, де ans[i] == nums[i] і ans[i + n] == nums[ i] для 0 <= i < n (0-індексований). Зокрема, ans — це конкатенація двох масивів nums. Повернути масив ans. Приклад: Приклад 1 Вхід: nums = [1,2,1] Вихід: [1,2,1,1,2,1] Пояснення: масив …

докладніше

Знайдіть, чи є масив підмножиною іншого масиву

У задачі “Знайти, чи є масив підмножиною іншого масиву” зазначено, що вам дано два масиви arra1 [] та array2 []. Наведені масиви відсортовані. Ваше завдання - визначити, чи є масив2 [] підмножиною масиву1 []. Приклад arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] - це ...

докладніше

Мінімальна сума множень n чисел

Задача “Мінімальна сума множення n чисел” стверджує, що вам дано n цілих чисел, і вам потрібно звести до мінімуму суму множення всіх чисел, взявши два суміжні елементи одночасно і повернувши їх суму mod 100 до єдине число ...

докладніше

Порахуйте шляхи досягнення n-ї сходи, використовуючи кроки 1, 2 або 3

У задачі «Прорахувати шляхи досягнення n-ї сходи за допомогою кроків 1, 2 або 3» зазначено, що ви стоїте на землі. Тепер вам потрібно дійти до кінця сходів. То скільки є способів дійти до кінця, якщо ти можеш стрибнути лише на 1, 2,…

докладніше

Знайти підмасив із заданою сумою (обробляє від’ємні числа)

Проблема “Знайти підмасив із заданою сумою (обробляє від’ємні числа)” стверджує, що вам дано цілочисельний масив, що містить також цілі від’ємні числа та число, яке називається “сума”. Постановка проблеми просить надрукувати підмасив, який підсумовує задане число, яке називається «сума». Якщо більше одного підмасиву ...

докладніше

Напишіть код, щоб визначити, чи однакові два дерева

Проблема «Написати код, щоб визначити, чи є два дерева ідентичними» говорить про те, що вам дано два бінарних дерева. дізнатися, ідентичні вони чи ні? Тут ідентичне дерево означає, що обидва двійкові дерева мають однакове значення вузла з однаковим розташуванням вузлів. Приклад Обидва дерева…

докладніше

Підраховуйте двійкові послідовності парної довжини з однаковою сумою першої та другої половинних бітів

У задачі «Підрахувати двійкові послідовності парної довжини з однаковою сумою першої та другої половинних бітів» зазначено, що вам дано ціле число. Тепер з’ясуйте кількість способів побудови двійкової послідовності розміром 2 * n таким чином, щоб перша половина і друга половина мали однакове число ...

докладніше

Знайдіть усі триплети з нульовою сумою

У задачі “Знайти всі триплети з нульовою сумою” зазначено, що вам дано масив, що містить як позитивне, так і негативне число. Постановка задачі вимагає з’ясувати триплет із сумою, рівною 0. Приклад arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Пояснення ...

докладніше

Максимальна сума шляху в трикутнику

Постановка задачі Задача «Максимальна сума шляху в трикутнику» стверджує, що вам дано кілька цілих чисел. Ці цілі розташовані у вигляді трикутника. Ви починаєте з верхньої частини трикутника і повинні досягти нижнього ряду. Для цього ви переходите до…

докладніше

Максимальний добуток зростаючої послідовності

Постановка проблеми У задачі “Максимальний добуток зростаючої підпослідовності” зазначено, що вам дано масив цілих чисел. Тепер вам потрібно з’ясувати максимальний продукт, якого ви можете досягти, таким чином, щоб ви множили елементи зростаючої підпослідовності. Слід зазначити, що ми не ...

докладніше

Translate »