Діаметр N-Ary Tree LeetCode Solution

Постановка задачі: Діаметр N-арного дерева Розв’язання LeetCode – за допомогою кореня N-арного дерева, вам потрібно обчислити довжину діаметра дерева. Діаметр N-арного дерева — це довжина найдовшого шляху між будь-якими двома вузлами дерева. Цей шлях може, а може і ні…

докладніше

Видалити дублікати з рішення відсортованого масиву II Leetcode

Постановка проблеми: враховуючи цілочисельний масив чисел, відсортований у порядку спадання, видаліть деякі дублікати на місці, щоб кожен унікальний елемент з’являвся не більше ніж двічі. Відносний порядок елементів має бути незмінним. Оскільки в деяких мовах неможливо змінити довжину масиву, замість цього потрібно мати…

докладніше

Найнижчий загальний предок розв’язання бінарного дерева Leetcode

Постановка проблеми Найнижчий загальний предок двійкового дерева Рішення LeetCode – «Найнижчий загальний предок двійкового дерева» стверджує, що дано корінь бінарного дерева і два вузли дерева. Нам потрібно знайти найнижчого спільного предка цих двох вузлів. Найнижчий звичайний…

докладніше

Згенеруйте дужки рішення Leetcode

Постановка проблеми. Розв’язання LeetCode Generate дужки – «Створити дужки» стверджує, що задане значення n. Нам потрібно створити всі комбінації з n пар дужок. Поверніть відповідь у вигляді вектора рядків правильно сформованих дужок. Приклад: Вхід: n = 3 Вихід: [“((()))”,”(()())”,”(())()”,”()(())”,”()( )()”] Пояснення: …

докладніше

K Найближчі точки до походження Рішення Leetcode

Постановка проблеми K найближчих точок до початку координат Розв’язання LeetCode – «K найближчих точок до початку координат» стверджує, що заданий масив точок координати x та координати y представляють координати на площині XY. Нам потрібно знайти k найближчих точок до початку координат. Зверніть увагу, що відстань між двома…

докладніше

Рішення наступного перестановки Leetcode

Постановка задачі Наступна перестановка LeetCode Рішення – «Наступна перестановка» стверджує, що заданий масив цілих чисел, який є перестановкою перших n натуральних чисел. Нам потрібно знайти наступну лексикографічно найменшу перестановку даного масиву. Заміна має бути на місці й використовувати лише постійний додатковий простір. …

докладніше

Найдовший підрядок без повторюваних символів Рішення Leetcode

Постановка проблеми Найдовший підрядок без повторюваних символів Рішення LeetCode – стверджує, що заданий рядок s. Нам потрібно знайти найдовший підрядок без повторюваних символів. Приклад: Вхід: s = ”abcabcbb” Вихід: 3 Пояснення: Найдовший підрядок без символів, що повторюються, має довжину 3. Рядок: “abc”. Вхід: s = ”bbbbb” …

докладніше

Об’єднати k відсортованих списків Рішення Leetcode

Постановка проблеми Рішення LeetCode «Об’єднати k відсортованих списків» – «Об’єднати k відсортованих списків» стверджує, що дано масив з k зв’язаних списків, де кожен зв’язаний список має свої значення, відсортовані в порядку зростання. Нам потрібно об’єднати всі k-зв’язані списки в один зв’язаний список і повернути …

докладніше

Максимальний прибуток від рішення Leetcode для планування завдань

Постановка проблеми Максимальний прибуток при плануванні завдань Рішення LeetCode – «Максимальний прибуток у плануванні завдань» стверджує, що вам надано n завдань, кожна робота починається з startTime[i] і закінчується в endTime[i] і отримує прибуток [i] ]. Нам потрібно повернути максимальний прибуток, який ми можемо мати...

докладніше

Запит суми діапазону 2D – незмінне рішення Leetcode

Постановка проблеми Діапазон Запит на суму 2D – Незмінний Leetcode Рішення – Маючи двовимірну матрицю, обробляйте декілька запитів такого типу: Обчисліть суму елементів матриці всередині прямокутника, визначеного його верхнім лівим кутом (рядок2, стовпець1) і нижнім правим кут (рядок1, стовпець2). Реалізуйте клас NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Ініціалізує об’єкт цілим числом…

докладніше

Translate »