Запитання для інтерв’ю в Avalara

Запитання про масив Avalara

Питання 1. Найдовша підпослідовність така, що різниця між суміжними є одна Проблема "Найдовша підпослідовність така, що різниця між суміжними є одна" говорить, що вам дано цілочисельний масив. Тепер вам потрібно знайти довжину найдовшої підпослідовності такою, щоб різниця сусідніх елементів дорівнювала 1. Приклад 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Пояснення Як ...

докладніше

Питання 2. Перевірте, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k відстані один від одного Проблема “Перевірити, чи містить заданий масив повторювані елементи на відстані k один від одного”, стверджує, що ми повинні перевірити наявність дублікатів у даному невпорядкованому масиві в межах діапазону k. Тут значення k менше, ніж заданий масив. Приклади K = 3 arr [] = ...

докладніше

Питання 3. Підключіть до продукту Проблема “Пара з даним товаром” стверджує, що вам дано цілочисельний масив і число “x”. Визначте, чи складається масив із пари, добуток якої дорівнює 'x', що існує у даному вхідному масиві. Приклад [2,30,12,5] x = 10 Так, тут є пояснення щодо товарної пари Тут 2 ...

докладніше

Питання 4. Знайдіть відсортовану підпослідовність розміру 3 за лінійний час Постановка проблеми Проблема «Знайти відсортовану підпослідовність розміру 3 за лінійний час» стверджує, що у вас є цілочисельний масив. Постановка задачі вимагає з’ясувати три числа таким чином, щоб масив [i] <масив [k] <масив [k] та i <j <k. Приклад arr [] ...

докладніше

Питання 5. Переставити масив таким чином, щоб парні елементи індексу були меншими, а непарні - більшими Постановка проблеми Ви вказали масив цілих чисел. Проблема "Переставити масив таким чином, щоб парні елементи індексу були меншими, а непарні елементи індексу більшими" просить переставити масив таким чином, щоб парні елементи індексу мали бути меншими, ніж непарні елементи індексу в ...

докладніше

Питання 6. Друк дужок у задачі множення матричного ланцюга Постановка задачі Нам потрібно знайти порядок множення матриць таким, щоб кількість операцій, що беруть участь у множенні всіх матриць, було мінімізовано. Тоді нам потрібно надрукувати це замовлення, тобто надрукувати дужки у задачі множення ланцюжків матриць. Вважайте, що у вас є 3 матриці A, B, ...

докладніше

Запитання про рядок Avalara

Питання 7. Найдовша повторювана послідовність Проблема “Найдовша повторювана підпослідовність” стверджує, що вам вводиться рядок як вхід. Знайдіть найдовшу повторювану підпослідовність, тобто підпослідовність, яка існує двічі у рядку. Приклад aeafbdfdg 3 (afd) Підхід Проблема просить нас з’ясувати найдовшу повторювану підпослідовність у рядку. ...

докладніше

Питання 8. Перетворення префікса в інфікс У проблемі перетворення префікса в інфікс ми дали вираз у позначенні префікса. Напишіть програму для перетворення її у вираз із інфіксом. Префікс Позначення У цьому позначенні операнди пишуться після оператора. Він також відомий як польська нотація. Наприклад: + AB - це префіксний вираз. ...

докладніше

Запитання щодо графіка Avalara

Питання 9. Ітераційна глибина першого обходу графіка В ітераційній глибині першого обходу задачі графа ми навели структуру даних графа. Напишіть програму для друку глибини першого обходу даного графіка за допомогою ітераційного методу. Приклад введення: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

докладніше

Запитання стека Avalara

Питання 10. Ітераційна глибина першого обходу графіка В ітераційній глибині першого обходу задачі графа ми навели структуру даних графа. Напишіть програму для друку глибини першого обходу даного графіка за допомогою ітераційного методу. Приклад введення: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

докладніше

Питання 11. Перетворення префікса в інфікс У проблемі перетворення префікса в інфікс ми дали вираз у позначенні префікса. Напишіть програму для перетворення її у вираз із інфіксом. Префікс Позначення У цьому позначенні операнди пишуться після оператора. Він також відомий як польська нотація. Наприклад: + AB - це префіксний вираз. ...

докладніше

Питання до черги Avalara

Питання 12. Черга з пріоритетом Черга пріоритетів - це тип структури даних, який схожий на звичайну чергу, але має пріоритет, пов’язаний із кожним із його елементів. Чим вище пріоритет, тим раніше елемент буде подано. У деяких випадках є два елементи з однаковим пріоритетом, тоді елемент, що знаходиться в черзі ...

докладніше

Запитання матриці Avalara

Питання 13. Друк дужок у задачі множення матричного ланцюга Постановка задачі Нам потрібно знайти порядок множення матриць таким, щоб кількість операцій, що беруть участь у множенні всіх матриць, було мінімізовано. Тоді нам потрібно надрукувати це замовлення, тобто надрукувати дужки у задачі множення ланцюжків матриць. Вважайте, що у вас є 3 матриці A, B, ...

докладніше

Avalara Інші питання

Питання 14. Підрахувати пари з двох зв’язаних списків, сума яких дорівнює заданому значенню Постановка проблеми Проблема «Підрахувати пари з двох зв’язаних списків, сума яких дорівнює заданому значенню», свідчить про те, що вам дано два зв’язані списки та цілу суму. Постановка задачі просила з’ясувати, скільки загальної пари має суму, рівну заданому значенню. Приклад ...

докладніше

Translate »