Запитання щодо інтерв’ю в Делівері

Запитання про масив Делівері

Питання 1. Максимальна відстань між двома появами одного елемента в масиві Припустимо, вам дано масив із деякими повторюваними числами. Ми повинні знайти максимальну відстань між двома однаковими входженнями числа з різним індексом, присутнього в масиві. Приклад введення: масив = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Вихід: 3 Пояснення: Оскільки елементи в масиві [1] ...

докладніше

Питання 2. Групувати кілька випадків елементів масиву, упорядкованих за першим випадком Ви отримуєте запитання, в якому ви вказали невідсортований масив із кількома входженнями чисел. Завдання полягає в групуванні всіх множинних випадків елементів масиву, упорядкованих за першим входженням. Тим часом замовлення має бути таким самим, як і номер. Приклад введення: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

докладніше

Питання 3. Максимальний масив із двох заданих масивів, що зберігають порядок однаковий Припустимо, у нас є два цілочисельних масиву однакового розміру n. Обидва масиви також можуть містити загальні числа. Постановка проблеми просить сформувати результуючий масив, що містить максимальне значення 'n' з обох масивів. Перший масив повинен мати пріоритет (елементи першого ...

докладніше

Питання 4. Знайдіть найбільше d в масиві так, щоб a + b + c = d Постановка проблеми Припустимо, у вас є масив цілих чисел. Вхідні значення - це різні елементи. Завдання “Знайти найбільший d в масиві таким, щоб a + b + c = d” вимагає з’ясувати найбільший елемент „d” у наборі таким, що a + b + c = ...

докладніше

Питання 5. Максимальна сума пар з конкретною різницею Задача “Максимальна сума пар із конкретною різницею” стверджує, що вам дано масив цілих чисел і ціле число K. Тоді нам пропонується з’ясувати максимальну суму незалежних пар. Ми можемо створити пару двох цілих чисел, якщо вони мають абсолютну різницю менше, ніж К. ...

докладніше

Питання 6. Максимальна сума підпослідовностей, така що не три послідовні Проблема "Максимальна сума підпослідовності, така що не існує трьох послідовних", говорить про те, що вам дано масив цілих чисел. Тепер вам потрібно знайти підпослідовність, яка має максимальну суму, враховуючи те, що ви не можете розглянути три послідовні елементи. Нагадаємо, підпослідовність - це не що інше, як масив ...

докладніше

Питання 7. Найдовший підмасив, що не має більше ніж K різних елементів Проблема "Найдовший підмасив, що не має більше ніж K різних елементів", стверджує, що, припустимо, у вас є масив цілих чисел, постановка проблеми вимагає виявити найдовший підмасив, який має не більше k різних елементів. Приклад arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

докладніше

Питання 8. Знайти підмасив із заданою сумою (обробляє від’ємні числа) Проблема “Знайти підмасив із заданою сумою (обробляє від’ємні числа)” стверджує, що вам дано цілочисельний масив, що містить також цілі від’ємні числа та число, яке називається “сума”. Постановка проблеми просить надрукувати підмасив, який підсумовує дане число, яке називається «сума». Якщо більше одного підмасиву ...

докладніше

Питання 9. Знайдіть елементи, які присутні в першому масиві, а не у другому Проблема “Знайти елементи, які присутні у першому масиві, а не у другому”, говорить про те, що вам дано два масиви. Масиви складаються з усіх цілих чисел. Ви повинні дізнатись цифри, які будуть відсутні у другому масиві, але будуть у першому масиві. Приклад ...

докладніше

Питання 10. Сортування бульбашок за допомогою двох стеків Постановка проблеми Проблема “Сортування бульбашок за допомогою двох стеків” стверджує, що вам надано масив розміром n []. Створіть функцію для сортування даного масиву [] за допомогою парадигми сортування за допомогою міхура з двома структурами даних стека. Приклад a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

докладніше

Питання 11. Переставити масив таким чином, щоб 'arr [j]' перетворилося на 'i', якщо 'arr [i]' було 'j' Постановка проблеми Проблема ”Переставити масив таким чином, що 'arr [j]' стає 'i', якщо 'arr [i]' дорівнює 'j'”, стверджує, що у вас є масив розміром “n”, що містить цілі числа. Числа в масиві знаходяться в діапазоні від 0 до n-1. Постановка проблеми просить переставити масив у ...

докладніше

Питання 12. Знайдіть мінімальну відстань між двома числами Постановка проблеми Ви дали масив і два числа, що називаються x та y. Завдання “Знайти мінімальну відстань між двома числами” вимагає з’ясувати мінімально можливу відстань між ними. Наведений масив може мати спільні елементи. Можна припустити, що і x, і y різні. ...

докладніше

Питання 13. Знайдіть єдиний повторюваний елемент між 1 і N-1 У пошуку єдиного повторюваного елемента між проблемами від 1 до N-1 ми дали масив випадкових цілих чисел у діапазоні від 1 до n-1. Буде одне число, яке повторюється. Ваше завдання - знайти це число. Приклад введення [2,3,4,5,2,1] Вихід 2 Пояснення 2 - це ...

докладніше

Питання 14. Змініть масив на перестановку чисел від 1 до N У цій задачі ми подали масив A з n елементів. Нам потрібно змінити масив на перестановку чисел від 1 до n, використовуючи мінімальні заміни в масиві. Приклад введення: 2 2 3 3 Вихід: 2 1 3 4 Вхід: 3 2 1 7 ...

докладніше

Запитання щодо рядка Delhivery

Питання 15. Найкоротший паліндром У найкоротшій задачі з паліндромом ми дали рядок s довжиною l. Додайте символи перед ним, щоб зробити його паліндромом, якщо це не так. Надрукуйте найменшу кількість символів, використаною для того, щоб заданий рядок став паліндромом. Приклад введення: s = abc Вихід: 2 (за ...

докладніше

Питання 16. Зворотній рядок за допомогою стека Ми дали рядок s довжиною n, який містить малі літери, великі літери, цілі числа та якийсь спеціальний символ. Змінити вказаний рядок за допомогою стека. Давайте подивимося кілька прикладів для кращого розуміння. Приклад Вхід s = “TutorialCup” Вихід puClairotuT Вхід s = “Стек” Вихід kcatS Використання стека ...

докладніше

Питання 17. Перевірте, чи може рядок стати порожнім, шляхом рекурсивного видалення заданого підрядка Постановка проблеми У проблемі "Перевірте, чи може рядок стати порожнім шляхом рекурсивного видалення заданого підрядка", ми дали два рядки "s" і "t". Ми маємо перевірити, чи може заданий вхідний рядок “s” бути повністю видалений шляхом рекурсивного видалення даного вхідного підрядка “t”. Примітка: Вказаний підрядок повинен ...

докладніше

Питання 18. Порівняйте два номери версій Постановка проблеми Дано два вхідні рядки, які мають форму номерів версій. Номер версії виглядає як abcd, де a, b, c, d - цілі числа. Отже, номер версії - це рядок, у якому числа розділені крапками. Нам потрібно порівняти два рядки (номери версій) і ...

докладніше

Питання 19. Найдовший паліндром може бути сформований шляхом видалення або перестановки символів Постановка проблеми У задачі «Найдовший паліндром може бути сформований видаленням або перестановкою символів» ми подали рядок «s». Знайдіть найдовший паліндром, який можна побудувати, видаливши або переставивши деякі символи або, можливо, нуль символів із рядка. Рішень може бути декілька, ви можете ...

докладніше

Запитання про дерево Делівері

Питання 20. Типи бінарного дерева Перш ніж продовжувати, ми спочатку знаємо, що таке BT насправді? Бінарне дерево - це тип структури даних, який має ієрархічний характер. BT представлений вузлами, де кожен вузол має лівий, правий вказівник та дані як вага вузла. Кожен вузол може містити максимум ...

докладніше

Питання 21. Вставка в бінарне дерево У цій статті ми дізнаємось про вставку в двійкове дерево. Ми вже бачили концепцію BFS у попередній статті, тому тут ми будемо використовувати ту ж концепцію для вставки даних у бінарне дерево. Концепція - це обхід дерева у порядку рівня та ...

докладніше

Запитання щодо графіка Делівері

Питання 22. Графік та його подання Графік - це абстрактний тип даних, що представляє відносини або зв’язки між об’єктами (як міста сполучені нерівною дорогою). В графі і його поданні, в основному, відношення позначається ребрами, а об'єкти - вершинами (вузлами). Графік складається з кінцевого набору вершин і ребер. Графік - це ...

докладніше

Запитання щодо стека Делівері

Питання 23. Перевірте, чи є елементи стека попарними послідовними Постановка про проблему «Перевірте, чи елементи стека є послідовними послідовно» проблема говорить про те, що вам надана структура даних стека цілочисельного типу. Створіть функцію, щоб перевірити, чи всі дані елементи є попарно послідовними (у порядку збільшення чи зменшення) чи ні. Якщо кількість елементів ...

докладніше

Питання 24. Реверсування черги У розділі "Зміна проблеми черги" ми задали чергу, напишіть алгоритм зворотної черги. Приклади Вхідна черга = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Вихідна черга = 23-> 4-> 8-> 10 Вхідна черга = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Вихідна черга = 6 ...

докладніше

Питання 25. Проблема запасу запасів Ця проблема "Проблема запасу запасів" підпадає під фінансовий аспект. У цій задачі ми знаходимо запас акцій для ціни акцій кожного дня. Максимальна кількість днів поспіль безпосередньо перед будь-яким конкретним днем, для якого ціна запасу днів до нього ...

докладніше

Питання 26. Зворотній рядок за допомогою стека Ми дали рядок s довжиною n, який містить малі літери, великі літери, цілі числа та якийсь спеціальний символ. Змінити вказаний рядок за допомогою стека. Давайте подивимося кілька прикладів для кращого розуміння. Приклад Вхід s = “TutorialCup” Вихід puClairotuT Вхід s = “Стек” Вихід kcatS Використання стека ...

докладніше

Питання щодо черги в Делівері

Питання 27. Реверсування черги У розділі "Зміна проблеми черги" ми задали чергу, напишіть алгоритм зворотної черги. Приклади Вхідна черга = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Вихідна черга = 23-> 4-> 8-> 10 Вхідна черга = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Вихідна черга = 6 ...

докладніше

Питання 28. Вставка в бінарне дерево У цій статті ми дізнаємось про вставку в двійкове дерево. Ми вже бачили концепцію BFS у попередній статті, тому тут ми будемо використовувати ту ж концепцію для вставки даних у бінарне дерево. Концепція - це обхід дерева у порядку рівня та ...

докладніше

Delhivery Інші питання

Питання 29. Знайти відсутні елементи діапазону Проблема Пошук відсутніх елементів діапазону ”стверджує, що вам надано масив різних елементів у межах певного діапазону, а діапазон - низький і високий. Знайдіть усі відсутні елементи в діапазоні, якого немає в масиві. Вихід повинен бути в ...

докладніше

Питання 30. Вивести послідовність Фібоначчі, використовуючи 2 змінні Постановка проблеми Проблема «Друк послідовності Фібоначчі за допомогою 2 змінних» стверджує, що вам потрібно надрукувати послідовність Фібоначчі, але існує обмеження щодо використання лише 2 змінних. Приклад n = 5 0 1 1 2 3 5 Пояснення Вихідна послідовність містить перші п'ять елементів ...

докладніше

Питання 31. Проблема плитки Постановка проблеми У “Проблемі з плитками” зазначено, що у вас є сітка розміром 2 х N і плитка розміром 2 х 1. Отже, знайдіть кількість способів накладання плитки на дану сітку. Приклад 3 2 Пояснення: Підхід до проблеми плитки Ми можемо вирішити цю проблему, використовуючи рекурсію. ...

докладніше

Питання 32. Модель OSI Ця модель була розроблена в 1983 році Міжнародною організацією зі стандартів (ISO). Це був перший крок до стандартизації міжнародних протоколів, що використовуються в різних рівнях. Оскільки мова йде про підключення відкритих систем, тобто систем, відкритих для зв'язку з іншими системами, модель називається ...

докладніше

Питання 33. Потворні цифри Позитивні числа, єдиними простими множниками яких є 2, 3 або 5, відомі як потворні числа. Наприклад, наприклад, 8 - це потворне число, оскільки це єдиний простий множник - 2, а 7 - не потворне число, оскільки це простий множник - 7. 1 є винятком ...

докладніше

Translate »