FactSet Запитання для інтерв'ю

FactSet Запитання для інтерв'юPin

Запитання про масив фактів

Питання 1. Переставити масив таким чином, щоб arr [i]> = arr [j], якщо i парне, і arr [i] <= arr [j], якщо i непарне і j <i Припустимо, у вас є цілочисельний масив. Постановка проблеми просить переставити масив таким чином, щоб елементи в парному положенні масиву мали бути більшими за всі елементи до нього, а елементи в непарних положеннях - меншими, ніж елементи перед ним. Приклад ...

докладніше

Питання 2. Кількість пари з заданою сумою У задачі “count count with given sum” ми дали цілочисельний масив [], а інше число каже „sum”, вам слід визначити, чи має будь-який з двох елементів у даному масиві суму, рівну „sum”. Приклад введення: arr [] = {1,3,4,6,7} та сума = 9. Вивід: “Елементи знайдені ...

докладніше

Питання 3. Мінімум операцій видалення, щоб зробити всі елементи масиву однаковими Припустимо, ми маємо вхід масиву з “x” кількістю елементів. Ми поставили проблему, що ми маємо знайти операції видалення, яка повинна бути мінімальною, яка потрібна для створення рівного масиву, тобто масив буде складатися з рівних елементів. Приклад введення: [1, 1, ...

докладніше

Питання 4. Максимальна відстань між двома появами одного елемента в масиві Припустимо, вам дано масив із деякими повторюваними числами. Ми повинні знайти максимальну відстань між двома однаковими входженнями числа з різним індексом, присутнього в масиві. Приклад введення: масив = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Вихід: 3 Пояснення: Оскільки елементи в масиві [1] ...

докладніше

Питання 5. Максимальний масив із двох заданих масивів, що зберігають порядок однаковий Припустимо, у нас є два цілочисельних масиву однакового розміру n. Обидва масиви також можуть містити загальні числа. Постановка проблеми просить сформувати результуючий масив, що містить максимальне значення 'n' з обох масивів. Перший масив повинен мати пріоритет (елементи першого ...

докладніше

Питання 6. Підрахувати підмасиви з однаковими парними та непарними елементами Припустимо, ви дали цілочисельний масив розміром N. Оскільки існують числа, числа непарні і парні. Постановка задачі - це підмасив count з однаковими парними та непарними елементами або з’ясовує кількість підмасивів, що має однакову кількість парних і непарних цілих чисел. Приклад ...

докладніше

Питання 7. Мінімальний обмін, необхідний для об’єднання всіх елементів, менших або рівних k У проблемі “Мінімальний обмін, необхідний для об’єднання всіх елементів, менших або рівних k”, зазначено, що у вас є цілочисельний масив. Постановка задачі вимагає з’ясувати найменшу кількість обмінів, необхідних для збору елементів, менших або рівних ...

докладніше

Питання 8. Сортування за допомогою тривіальної хеш-функції Проблема “Сортування за допомогою тривіальної хеш-функції” стверджує, що вам надано цілочисельний масив. Масив може містити як негативні, так і додатні числа. Постановка проблеми просить відсортувати масив за допомогою функції тривіального хешу. Приклад arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

докладніше

Питання 9. Знайти дублікати в заданому масиві, коли елементи не обмежені діапазоном Проблема «Знайти дублікати в даному масиві, коли елементи не обмежені діапазоном» стверджує, що у вас є масив, що складається з n цілих чисел. Постановка проблеми це для виявлення дублікатів елементів, якщо вони присутні в масиві. Якщо такого елемента не існує, поверніть -1. Приклад [...

докладніше

Питання 10. Знайдіть елементи, які присутні в першому масиві, а не у другому Проблема “Знайти елементи, які присутні у першому масиві, а не у другому”, говорить про те, що вам дано два масиви. Масиви складаються з усіх цілих чисел. Ви повинні дізнатись цифри, які будуть відсутні у другому масиві, але будуть у першому масиві. Приклад ...

докладніше

Питання 11. Найдовша підпослідовність така, що різниця між суміжними є одна Проблема "Найдовша підпослідовність така, що різниця між суміжними є одна" говорить, що вам дано цілочисельний масив. Тепер вам потрібно знайти довжину найдовшої підпослідовності такою, щоб різниця сусідніх елементів дорівнювала 1. Приклад 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Пояснення Як ...

докладніше

Питання 12. k-й відсутній елемент у зростаючій послідовності, якого немає в заданій послідовності Проблема "k-й відсутній елемент у зростаючій послідовності, якого немає у даній послідовності", говорить про те, що вам дано два масиви. Один з них розміщений у порядку зростання, а інший звичайний невідсортований масив з номером k. Знайдіть k-й відсутній елемент, якого немає у звичайному ...

докладніше

Питання 13. Як перевірити, чи два подані набори не перетинаються? Задача «Як перевірити, чи не перетинаються дві задані множини?» припустимо, що вам надано два набори у вигляді масиву, скажімо, set1[] і set2[]. Ваше завдання полягає в тому, щоб з’ясувати, чи є ці дві множини непересічними чи ні. Приклад inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

докладніше

Питання 14. Знайдіть, чи є підмасив формою гори чи ні Постановка проблеми Проблема «Знайти, чи є підмасив у формі гори чи ні» говорить про те, що вам надано цілочисельний масив і діапазон. Постановка задачі вимагає з'ясувати, чи є підмасив, сформований між даним хребтом, у формі гірської форми або ...

докладніше

Питання 15. Видаліть послідовно однакові слова Постановка проблеми У задачі «Видалити послідовні однакові слова в послідовності» зазначено, що вам надано список з n рядків. Якщо два однакових слова присутні послідовно, видаліть їх обидва. Надрукуйте загальну кількість слів/рядків, що залишилися у списку після видалення всіх таких пар. ...

докладніше

Питання 16. Спочатку відсутні позитивні Постановка проблеми “Перша відсутність позитиву” говорить про те, що вам надано масив [] (відсортований чи невідсортований) розміром n. Знайдіть перше додатне число, якого не вистачає в цьому масиві. Приклад a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Пояснення: Якщо ми відсортуємо масив, отримаємо {-1, ...

докладніше

Питання 17. Числа з простими частотами, більшими або рівними k Постановка проблеми У задачі “Числа з простими частотами, більшими або рівними k” зазначено, що вам надано масив цілих чисел розміром n та цілим числом k. Всі числа всередині нього є простими числами. Постановка задачі вимагає з'ясувати цифри, які відображаються в ...

докладніше

Питання 18. Максимальна сума прямокутника у 2D-матриці Постановка задачі Знайдіть прямокутник максимальної суми у 2D-матриці, тобто знайдіть підматрицю з максимальною сумою. Підматриця - це не що інше, як 2D-масив усередині даного 2D-масиву. Отже, у вас є матриця підписаних цілих чисел, вам потрібно обчислити суму підматриць і ...

докладніше

Питання 19. Найбільша сума суміжного підмасиву Постановка проблеми Ви отримали масив цілих чисел. Постановка задачі вимагає з’ясувати найбільшу суміжну суміжну масиву. Це означає не що інше, як знайти підмасив (безперервні елементи), який має найбільшу суму серед усіх інших підмасивів у даному масиві. Приклад arr [] = {1, -3, 4, ...

докладніше

Питання 20. Підрахувати пари з заданою сумою Враховуючи цілочисельний масив розміром n та ціле число 'K', вам потрібно підрахувати кількість пар (не обов'язково бути унікальними), присутніх у масиві, сума яких дорівнює 'K'. Приклад введення: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Вихід: 2 Рішення грубої сили для графних пар з заданою сумою Основна ідея ...

докладніше

Питання 21. Найчастіший елемент у масиві Вам дано масив цілих чисел. У постановці проблеми сказано, що вам потрібно з’ясувати найпоширеніший елемент, присутній у масиві. Якщо існує декілька значень, які трапляються максимальну кількість разів, ми повинні надрукувати будь-яке з них. Приклад введення [1, 4,5,3,1,4,16] Вихід ...

докладніше

Питання 22. Максимальний добуток індексів наступного великого зліва та праворуч Дано масив a[ ] розміру n. Для кожного елемента в позиції i знайдіть L[i] і R[i], де – L[i] = найближчий індекс до i, де L[найближчий індекс] > L[i] і найближчий індекс < i. R[i] = найближчий індекс до i, де R[найближчий індекс] > R[i] ...

докладніше

Питання 23. Друкувати наступну більшу кількість запитів Q У задачі Друкувати наступну більшу кількість запитів Q ми дали масив [] розміром n, що містить числа, і інший масив q [] розміром m, що представляє запити. Кожен запит представляє індекс у масиві a []. Для кожного запиту я друкую номер із масиву ...

докладніше

Питання 24. Перетворення постфіксу в префікс У цій задачі ми дали рядок, який позначає вираз постфікса. Ми повинні зробити постфікс для перетворення префікса. Префікс Позначення У цьому позначенні ми пишемо операнди після оператора. Він також відомий як польська нотація. Наприклад: + AB - префіксний вираз. Позначення постфікса в ...

докладніше

Питання 25. Знайдіть підмасив заданої довжини з найменшим середнім значенням Постановка проблеми У задачі «Знайти підмасив заданої довжини з найменшим середнім значенням» ми дали масив і ціле число X. Введіть програму для пошуку підмасиву довжини X із мінімальним / мінімальним середнім значенням. Друкує початковий та кінцевий індекси підмасиву, який має найменше ...

докладніше

Питання 26. Знайдіть два числа з непарними випадками в несортованому масиві Постановка задачі У задачі «Знайди два числа з непарними входженнями в несортований масив» ми дали невідсортований масив. У цьому масиві, крім двох чисел, усі інші числа зустрічаються парну кількість разів. Знайдіть два числа, які зустрічаються непарну кількість разів. Примітка: ...

докладніше

Питання 27. Перший круговий тур, який відвідає всі бензобак У першому круговому турі, який стосується усіх бензобак, твердження таке, що на колі є коло з n бензонасосами. Кожен бензонасос має пару даних. Перше значення - це кількість бензонасоса, а друге - ...

докладніше

Питання 28. Знайдіть відсортовану послідовність розміру 3 Постановка задачі У даному невідсортованому масиві цілих чисел. Нам потрібно знайти відсортовану підпослідовність розміром 3. Нехай три елементи будуть array [i], array [j], array [k] then, array [i] <array [j] <array [k] for i <j < k. Якщо в масиві знайдено кілька триплетів, надрукуйте будь-який ...

докладніше

Питання 29. Знайдіть нерухому точку в заданому масиві Постановка задачі Враховуючи масив з n різних елементів, знайдіть фіксовану точку в даному масиві, де фіксована точка означає, що значення елемента є однаковим з індексом. Приклад Вхід 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Вихід 0 - це фіксована точка в цьому масиві, оскільки значення та індекс ...

докладніше

Питання 30. Найменше позитивне число відсутнє в несортованому масиві Постановка проблеми У даному несортованому масиві знайдіть найменше додатне число, яке відсутнє в несортованому масиві. Позитивне ціле число не включає 0. За потреби ми можемо змінити вихідний масив. Масив може містити додатні та від’ємні числа. Приклад a. Вхідний масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

докладніше

Питання 31. Множення попереднього та наступного Постановка проблеми Множення попереднього та наступного: У даному масиві замініть кожен елемент добутком наступного та попереднього елементів. А для першого елемента (a [0]) нам потрібно замінити його добутком next і самого себе, для останнього елемента (a [n-1]) нам потрібно його замінити ...

докладніше

Питання 32. Роздрукувати всі виразні елементи масиву Постановка проблеми У нас є масив, що містить N цілих чисел, які можуть бути позитивними чи негативними. Ми повинні надрукувати всі різні елементи масиву. Іншими словами, ми можемо сказати, що якщо число зустрічається більше одного разу, ми друкуємо лише це число один раз. Приклад введення ...

докладніше

Питання з рядка фактів

Питання 33. Видаліть послідовно однакові слова Постановка проблеми У задачі «Видалити послідовні однакові слова в послідовності» зазначено, що вам надано список з n рядків. Якщо два однакових слова присутні послідовно, видаліть їх обидва. Надрукуйте загальну кількість слів/рядків, що залишилися у списку після видалення всіх таких пар. ...

докладніше

Питання 34. Найкоротший паліндром У найкоротшій задачі з паліндромом ми дали рядок s довжиною l. Додайте символи перед ним, щоб зробити його паліндромом, якщо це не так. Надрукуйте найменшу кількість символів, використаною для того, щоб заданий рядок став паліндромом. Приклад введення: s = abc Вихід: 2 (за ...

докладніше

Питання 35. Знайдіть, чи має вираз подвійні дужки чи ні Дано рядок, що містить збалансовані дужки. Знайдіть, чи містить вираз / рядок дублікат дужок чи ні. Дублікат дужок Коли вираз знаходиться посередині або в оточенні одного типу збалансованих дужок, тобто укладених між одним і тим же типом відкриваючих і закриваючих дужок більше одного разу, це ...

докладніше

Питання 36. Перетворення Postfix в Infix У проблемі перетворення postfix в infix ми подали вираз у нотації postfix. Напишіть програму для перетворення заданого позначення в інфіксне позначення. Інфіксне позначення У цьому позначенні оператори записуються між операндами. Це схоже на те, як ми зазвичай пишемо вираз. Наприклад: A + ...

докладніше

Питання 37. Префікс до перетворення Postfix У проблемі перетворення префікса в постфікс ми подали вираз у позначенні префіксу у форматі рядка. Напишіть програму для перетворення заданого позначення у позначення постфікса. Префікс Позначення У цьому позначенні ми пишемо операнди після оператора. Він також відомий як польська нотація. Наприклад: + AB - це ...

докладніше

Питання 38. Наступна перестановка У наступній задачі перестановки, яку ми дали слово, знайдіть його лексикографічно більшу_перестановку. Приклад вводу: str = "tutorialcup" output: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "алгоритми" output: алгоритми input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

докладніше

Питання 39. Паліндром із використанням рекурсії Постановка проблеми У задачі «Рекурсивна перевірка паліндрому» або «Паліндром із використанням рекурсії» ми дали рядок «s». Ми повинні написати програму, щоб перевірити, чи є даний рядок паліндромним чи не використовує рекурсію. Паліндром - це слово, число, фраза або інша послідовність символів, яка читається ...

докладніше

Питання 40. Мінімум символів, які слід додати спереду, щоб зробити струнний паліндром Постановка проблеми У задачі «Мінімум символів, які слід додати спереду для створення рядкового паліндрому», ми дали рядок «s». Напишіть програму, щоб знайти мінімум символів, які слід додати спереду, щоб зробити паліндром рядка. Формат введення Перший і єдиний рядок, що містить ...

докладніше

Питання 41. Змінити стать даного рядка Постановка проблеми У задачі «Змінити стать даного рядка» ми дали рядок «s». Напишіть програму, яка буде перемикати всі гендерні слова у вхідному рядку. Формат введення Перший і єдиний рядок, що містить речення або рядок із пробілами “s”. Друк вихідного формату ...

докладніше

Питання 42. Перевірка Pangram Постановка задачі У задачі «Перевірка Панграми» ми дали речення «s». Перевірте, чи є дане речення/рядок Pangram чи ні. Панграма – це речення/рядок, що містить кожну літеру алфавіту від a до z або без чутливості до регістру. Формат введення Перший і єдиний рядок, що містить ...

докладніше

Запитання про дерево фактів

Питання 43. Напишіть код, щоб визначити, чи однакові два дерева У задачі «Написати код, щоб визначити, чи ідентичні два дерева» зазначено, що вам дано два бінарні дерева. з’ясувати, однакові вони чи ні? Тут ідентичне дерево означає, що обидва бінарні дерева мають однакове значення вузла з однаковим розташуванням вузлів. Приклад Обидва дерева ...

докладніше

Питання 44. Діагональний обхід двійкового дерева Постановка проблеми У задачі «Діагональне обведення двійкового дерева» зазначено, що вам дано двійкове дерево, і тепер вам потрібно знайти діагональний вигляд для даного дерева. Коли ми бачимо дерево у верхньому правому напрямку. Вузли, які ми бачимо, - це діагональний вигляд ...

докладніше

Питання 45. Клонуйте двійкове дерево за допомогою випадкових покажчиків Постановка проблеми Ви отримали повне двійкове дерево із випадковими вказівниками. Випадкові покажчики посилаються на вузли, на які кожен вузол вказує, крім свого лівого та правого дочірнього рівня. Отже, це також змінює стандартну структуру вузла у простому двійковому дереві. Тепер вузол ...

докладніше

Питання 46. Ітеративне обхідне замовлення за допомогою двох стеків Постановка проблеми Проблема “Ітераційне обхід післяпорядку за допомогою двох стеків” стверджує, що вам надано двійкове дерево з n вузлами. Напишіть програму для її ітеративного обходу після замовлення, використовуючи два стеки. Приклад введення 4 5 2 6 7 3 1 Вхід 4 2 3 1 Створення алгоритму ...

докладніше

Питання 47. Програма для перевірки, чи є двійкове дерево BST чи ні Положення про проблему “Програма для перевірки, чи є двійкове дерево BST чи ні”, говорить, що вам надано двійкове дерево, і вам потрібно перевірити, чи задовольняє двійкове дерево властивості бінарного дерева пошуку. Отже, бінарне дерево має такі властивості: Ліве піддерево ...

докладніше

Питання 48. Максимальна глибина двійкового дерева Постановка проблеми "Максимальна глибина двійкового дерева" говорить про те, що вам надана структура даних двійкового дерева. Надрукуйте максимальну глибину даного двійкового дерева. Приклад введення 2 Пояснення: Максимальна глибина для даного дерева - 2. Оскільки під коренем знаходиться лише один елемент (тобто ...

докладніше

Питання 49. Структура даних двійкового дерева У цій статті ми прочитаємо про структуру даних бінарного дерева. Дерева - це ієрархічні структури даних, де кожен вузол має батьківський вузол, крім кореневого. Вузли, у яких немає дитини, називаються листям. Потрібні дерева? 1. Дерева використовуються, коли нам потрібно зберігати дані в ...

докладніше

Питання 50. Вставка в бінарне дерево У цій статті ми дізнаємось про вставку в двійкове дерево. Ми вже бачили концепцію BFS у попередній статті, тому тут ми будемо використовувати ту ж концепцію для вставки даних у бінарне дерево. Концепція - це обхід дерева у порядку рівня та ...

докладніше

Запитання щодо діаграми фактів

Питання 51. Мінімальні операції для перетворення X на Y Постановка проблеми Проблема «Мінімальні операції для перетворення X на Y» говорить про те, що вам дано два числа X і Y, потрібно перетворити X в Y, використовуючи такі операції: Початковий номер - X. Наступні операції можна виконувати на X і далі числа, які генеруються ...

докладніше

Питання 52. Перевірте, чи два вузли знаходяться на одному шляху в Дереві Постановка проблеми Проблема «Перевірте, чи два вузли знаходяться на одному шляху в Дереві» стверджує, що вам надано n-арне дерево (спрямований ациклічний графік), коріння якого виконується в кореневому вузлі з односпрямованими краями між його вершинами. Вам також надається список запитів q. Кожен запит у списку ...

докладніше

Питання 53. Ітераційна глибина першого обходу графіка В ітераційній глибині першого обходу задачі графа ми навели структуру даних графа. Напишіть програму для друку глибини першого обходу даного графіка за допомогою ітераційного методу. Приклад введення: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

докладніше

Питання 54. Графік та його подання Графік - це абстрактний тип даних, що представляє відносини або зв’язки між об’єктами (як міста сполучені нерівною дорогою). В графі і його поданні, в основному, відношення позначається ребрами, а об'єкти - вершинами (вузлами). Графік складається з кінцевого набору вершин і ребер. Графік - це ...

докладніше

Питання зі стека фактів

Питання 55. Створіть стек, який підтримує getMin () за час O (1) та додатковий простір O (1) Створіть стек, який підтримує getMin () за час O (1) та додатковий простір O (1). Таким чином, спеціальна структура даних стека повинна підтримувати всі операції стека, як - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () у постійний час. Додайте додаткову операцію getMin (), щоб повернути мінімальне значення ...

докладніше

Питання 56. Видаліть послідовно однакові слова Постановка проблеми У задачі «Видалити послідовні однакові слова в послідовності» зазначено, що вам надано список з n рядків. Якщо два однакових слова присутні послідовно, видаліть їх обидва. Надрукуйте загальну кількість слів/рядків, що залишилися у списку після видалення всіх таких пар. ...

докладніше

Питання 57. Змінити стос назад, не використовуючи зайвого місця в O (n) Постановка проблеми Проблема «Перевернути стек без використання додаткового простору в O(n)» говорить про те, що вам надано структуру даних стека. Переверніть заданий стек без використання додаткового простору O(n). Приклад 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 80 60 10 20 20 10 60 80 ...

докладніше

Питання 58. Ітеративне обхідне замовлення за допомогою двох стеків Постановка проблеми Проблема “Ітераційне обхід післяпорядку за допомогою двох стеків” стверджує, що вам надано двійкове дерево з n вузлами. Напишіть програму для її ітеративного обходу після замовлення, використовуючи два стеки. Приклад введення 4 5 2 6 7 3 1 Вхід 4 2 3 1 Створення алгоритму ...

докладніше

Питання 59. Відстеження поточного максимального елемента в стеку Повідомлення про проблему «Відстеження поточного максимального елемента в стеку» стверджує, що вам надано структуру даних стеку. Створіть функцію для відстеження максимального значення в стеку до поточного індексу. Приклад 4 19 7 14 20 4 19 19 19 20 Пояснення: Максимальний ...

докладніше

Питання 60. Перевірте, чи є елементи стека попарними послідовними Постановка про проблему «Перевірте, чи елементи стека є послідовними послідовно» проблема говорить про те, що вам надана структура даних стека цілочисельного типу. Створіть функцію, щоб перевірити, чи всі дані елементи є попарно послідовними (у порядку збільшення чи зменшення) чи ні. Якщо кількість елементів ...

докладніше

Питання 61. Ітераційна глибина першого обходу графіка В ітераційній глибині першого обходу задачі графа ми навели структуру даних графа. Напишіть програму для друку глибини першого обходу даного графіка за допомогою ітераційного методу. Приклад введення: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

докладніше

Питання 62. Реверсування черги У розділі "Зміна проблеми черги" ми задали чергу, напишіть алгоритм зворотної черги. Приклади Вхідна черга = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Вихідна черга = 23-> 4-> 8-> 10 Вхідна черга = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Вихідна черга = 6 ...

докладніше

Питання 63. Максимальний добуток індексів наступного великого зліва та праворуч Дано масив a[ ] розміру n. Для кожного елемента в позиції i знайдіть L[i] і R[i], де – L[i] = найближчий індекс до i, де L[найближчий індекс] > L[i] і найближчий індекс < i. R[i] = найближчий індекс до i, де R[найближчий індекс] > R[i] ...

докладніше

Питання 64. Змінити стек за допомогою рекурсії У зворотному стеку з використанням проблеми рекурсії ми надали структуру даних стека. Зверніть його елементи за допомогою рекурсії. Для вставки елемента в стек можна використовувати лише перераховані нижче функції стека – push(element) –. pop() – щоб видалити/видалити елемент у верхній частині...

докладніше

Питання 65. Знайдіть, чи має вираз подвійні дужки чи ні Дано рядок, що містить збалансовані дужки. Знайдіть, чи містить вираз / рядок дублікат дужок чи ні. Дублікат дужок Коли вираз знаходиться посередині або в оточенні одного типу збалансованих дужок, тобто укладених між одним і тим же типом відкриваючих і закриваючих дужок більше одного разу, це ...

докладніше

Питання 66. Як створити зливний стек? Ми повинні розробити і створити стек, який виконує операції в постійний час. Тут у нас є одна проблема, як створити зливний стек? Тут ми виконуємо наведену нижче операцію для об’єднання двох стеків. push (елемент): Вставте елемент у стек. pop (): Видаліть верхній елемент у ...

докладніше

Питання 67. Друкувати наступну більшу кількість запитів Q У задачі Друкувати наступну більшу кількість запитів Q ми дали масив [] розміром n, що містить числа, і інший масив q [] розміром m, що представляє запити. Кожен запит представляє індекс у масиві a []. Для кожного запиту я друкую номер із масиву ...

докладніше

Питання 68. Вежа Ханоя Ханойська вежа — це математична задача з такими умовами: Є три вежі. Кількість кілець може бути n Кільця мають різні розміри. За один раз можна переміщати лише один диск. Будь-який диск можна переміщати лише на вершині більший...

докладніше

Питання 69. Перетворення Postfix в Infix У проблемі перетворення postfix в infix ми подали вираз у нотації postfix. Напишіть програму для перетворення заданого позначення в інфіксне позначення. Інфіксне позначення У цьому позначенні оператори записуються між операндами. Це схоже на те, як ми зазвичай пишемо вираз. Наприклад: A + ...

докладніше

Питання 70. Префікс до перетворення Postfix У проблемі перетворення префікса в постфікс ми подали вираз у позначенні префіксу у форматі рядка. Напишіть програму для перетворення заданого позначення у позначення постфікса. Префікс Позначення У цьому позначенні ми пишемо операнди після оператора. Він також відомий як польська нотація. Наприклад: + AB - це ...

докладніше

Питання 71. Перетворення постфіксу в префікс У цій задачі ми дали рядок, який позначає вираз постфікса. Ми повинні зробити постфікс для перетворення префікса. Префікс Позначення У цьому позначенні ми пишемо операнди після оператора. Він також відомий як польська нотація. Наприклад: + AB - префіксний вираз. Позначення постфікса в ...

докладніше

Запитання до черги набору фактів

Питання 72. Впровадження Deque за допомогою подвійно пов'язаного списку Постановка проблеми У проблемі “Впровадження Deque за допомогою подвійно зв’язаного списку” зазначено, що вам потрібно реалізувати наступні функції Deque або Double Ended Queue, використовуючи подвійно зв’язаний список, insertFront (x): Додати елемент x на початку Deque insertEnd (x ): Додайте елемент x в кінці ...

докладніше

Питання 73. Знайдіть перший круговий тур, який відвідує всі бензинові насоси Постановка проблеми Проблема «Знайти перший круговий тур, який відвідує всі Бензонасоси» свідчить, що на круговій дорозі є N бензонасосів. Враховуючи бензин, який має кожна бензонасос, і кількість бензину, необхідну для подолання відстані між двома бензонасосами. Отже ви ...

докладніше

Питання 74. Реверсування черги У розділі "Зміна проблеми черги" ми задали чергу, напишіть алгоритм зворотної черги. Приклади Вхідна черга = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Вихідна черга = 23-> 4-> 8-> 10 Вхідна черга = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Вихідна черга = 6 ...

докладніше

Питання 75. Вставка в бінарне дерево У цій статті ми дізнаємось про вставку в двійкове дерево. Ми вже бачили концепцію BFS у попередній статті, тому тут ми будемо використовувати ту ж концепцію для вставки даних у бінарне дерево. Концепція - це обхід дерева у порядку рівня та ...

докладніше

Запитання матриці фактів

Питання 76. Максимальна сума прямокутника у 2D-матриці Постановка задачі Знайдіть прямокутник максимальної суми у 2D-матриці, тобто знайдіть підматрицю з максимальною сумою. Підматриця - це не що інше, як 2D-масив усередині даного 2D-масиву. Отже, у вас є матриця підписаних цілих чисел, вам потрібно обчислити суму підматриць і ...

докладніше

Факти Інші питання

Питання 77. Рішення LeetCode, вид з правого боку двійкового дерева Постановка проблеми Двійкове дерево Вигляд з правої сторони LeetCode Рішення – Враховуючи корінь двійкового дерева, уявіть, що ви стоїте з правого боку від нього, і поверніть значення вузлів, які ви бачите, упорядковані зверху вниз. Приклад тестового прикладу 1: вхідні дані: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

докладніше

Питання 78. Мінімальні переходи до рівних елементів масиву LeetCode Solution Постановка проблеми Мінімальні переміщення до рівних елементів масиву LeetCode Розв’язання – Для цілого масиву чисел розміру n поверніть мінімальну кількість ходів, необхідну для того, щоб усі елементи масиву були рівними. За один рух ви можете збільшити n - 1 елементів масиву на 1. Приклад 1: Вхід 1: nums = [1, 2, 3] Вихід: ...

докладніше

Питання 79. Мінімальне переміщення до рівних елементів масиву Рішення коду Постановка проблеми У цій задачі ми отримуємо масив цілих чисел. Крім того, нам дозволено виконувати певний набір операцій над цим масивом. За одну операцію ми можемо збільшити ”n - 1 ″ (усі елементи, крім будь-якого) елементи в масиві на 1. Нам потрібно ...

докладніше

Питання 80. Загальна кількість без повторюваних цифр у діапазоні Вам надається діапазон чисел (початок, кінець). Дане завдання говорить про те, щоб знайти загальну кількість чисел без повторюваних цифр у діапазоні. Приклад Вхід: 10 50 Вихід: 37 Пояснення: 10 не має повторюваної цифри. 11 має повторювану цифру. 12 не має повторюваної цифри. ...

докладніше

Питання 81. Надрукуйте n термінів послідовності Ньюмена-Конвея Постановка проблеми У проблемі «Вивести n термінів послідовності Ньюмана-Конвея» зазначено, що вам дано ціле число «n». Знайдіть перші n термінів послідовності Ньюмана-Конвея, а потім роздрукуйте їх. Приклад n = 6 1 1 2 2 3 4 Пояснення Усі терміни, які надруковані, відповідають послідовності Ньюмана-Конвея ...

докладніше

Питання 82. Напишіть функцію, щоб отримати точку перетину двох зв’язаних списків Постановка проблеми Проблема «Напишіть функцію для отримання точки перетину двох зв’язаних списків» говорить про те, що вам надано два зв’язані списки. Але вони не є незалежними пов'язаними списками. Вони в якийсь момент пов’язані. Тепер вам потрібно знайти цю точку перетину цих двох списків. ...

докладніше

Питання 83. Видаліть N-ий вузол з кінця даного пов'язаного списку Постановка проблеми Проблема «Видалити N-ий вузол з кінця даного зв’язаного списку» говорить про те, що вам надано зв’язаний список із деякими вузлами. І тепер вам потрібно видалити n-ий вузол з кінця пов'язаного списку. Приклад 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 видалити 3-й вузол з останніх 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Пояснення: ...

докладніше

Питання 84. Вивести послідовність Фібоначчі, використовуючи 2 змінні Постановка проблеми Проблема «Друк послідовності Фібоначчі за допомогою 2 змінних» стверджує, що вам потрібно надрукувати послідовність Фібоначчі, але існує обмеження щодо використання лише 2 змінних. Приклад n = 5 0 1 1 2 3 5 Пояснення Вихідна послідовність містить перші п'ять елементів ...

докладніше

Питання 85. Алгоритми заміни сторінки в операційних системах Що таке заміна сторінки? Сучасні операційні системи використовують підкачку для управління пам’яттю, і багато разів виникає потреба у заміні сторінок. Заміна сторінки - це процес заміни сторінки, яка наразі присутня в пам'яті, на сторінку, яка потрібна, але відсутня в ...

докладніше

Питання 86. Проблема з обгортанням слів Постановка проблеми Проблема з обтіканням слів говорить про те, що, задавши послідовність слів як вхід, нам потрібно знайти кількість слів, які можуть бути розміщені в одному рядку за раз. Отже, для цього ми ставимо перерви в заданій послідовності такі, що надрукований документ ...

докладніше

Питання 87. Підрахуйте предмети, загальні для обох списків, але з різними цінами Постановка проблеми Вам надано два списки. Кожен індекс якого містить назву товару та його ціну. Постановка проблеми вимагає підрахувати предмети, спільні для обох списків, але з різними цінами, тобто з’ясувати, скільки предметів є загальними в обох ...

докладніше

Питання 88. Модель OSI Ця модель була розроблена в 1983 році Міжнародною організацією зі стандартів (ISO). Це був перший крок до стандартизації міжнародних протоколів, що використовуються в різних рівнях. Оскільки мова йде про підключення відкритих систем, тобто систем, відкритих для зв'язку з іншими системами, модель називається ...

докладніше

Питання 89. Знайти N-й вузол Постановка проблеми У задачі “Знайти N-ий вузол” ми дали зв’язаний список для пошуку n-го вузла. Програма повинна надрукувати значення даних у n-му вузлі. N - вхідний цілочисельний індекс. Приклад 3 1 2 3 4 5 6 3 Підхід З урахуванням пов'язаного списку ...

докладніше

Питання 90. Видалити останню подію Постановка проблеми У проблемі «Видалити останню подію» ми навели зв’язаний список. Напишіть програму для видалення останнього входження даного ключа зі зв’язаного списку. Список може містити дублікати. Приклад 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Підхід з урахуванням ...

докладніше

Залишити коментар

Translate »